foto4

Elke opdracht start met een uitgebreide analyse van de locatie. Er worden onder andere foto’s gemaakt, looprichtingen bestudeerd, locaties ingemeten, historische ontwikkelingen en de te behouden waarden en kansen achterhaald en de omgeving wordt in kaart gebracht. Deze analyse geeft inzicht in het specifieke van de locatie (genius loci).

Naast de locatie wordt ook de opgave geanalyseerd. Wat is nu precies de opdracht? Houdt het ‘probleem’ op bij de grens? Maar ook met welk resultaat is de opdrachtgever tevreden? De analyse mondt uit in een visie voor de locatie (concept). Vanuit het concept wordt een ontwerp gemaakt. Door de knelpunten op te lossen en de potenties te benutten wordt op die manier het beste uit de locatie naar boven gehaald. Afhankelijk van het schaalniveau zal de ontwerper rekening houden met de context van de te ontwerpen ruimte, de wijze waarop grenzen bepaald worden, bodemgesteldheid, lichtinval, het programma van eisen van de opdrachtgever, aantallen bezoekers, organisatieschema, investeringsniveau, bloeikleur, materiaal en kleurgebruik, (on)mogelijkheden voor het beheer….. en nog veel meer aspecten. De ontwerper zal alle aspecten meenemen en proberen een zo goed mogelijk en haalbaar ontwerp te maken dat uitgaat van de wensen van de klant.

Bij de uitvoering zorgt de ontwerper voor nauwe betrokkenheid, in de rol als onafhankelijke directievoerder of als projectmanager om diverse werkzaamheden volgens afgesproken tijdspad en kwaliteitsniveau uit te voeren. Uiteraard kan de opdrachtgever ook kiezen voor uitvoering in eigen beheer.