Organisaties kunnen bezuinigen op de beheerkosten van hun buitenruimten. ZICHTLIJN heeft een quick-scan ontwikkeld waarmee op basis van no-cure no-pay een analysekan worden gemaakt of er ook in uw organisatie bezuinigen zijn te realiseren)