Een buitenruimte moet lang mee kunnen gaan. Uiteraard zullen natuurlijke processen harde materialen doen verweren en zullen bomen en struiken groot worden. En dat hoort ook zo. Een buitenruimte is geen statisch geheel maar leeft en moet groeien en ieder jaar mooier worden. Bij het ontwerp wordt daar al rekening mee gehouden. Het ontwerp moet minstens 10 jaar jaar mee kunnen gaan. Daarom wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen. Misschien moeten er na verloop van tijd bomen gekapt worden of zal het programma van eisen veranderen. Maar met een vooruitziende blik wordt zoveel mogelijk geanticipeerd op een andere of toekomstige ruimtevraag. Ruimtes worden vaak wat ruimer gedimensioneerd dan op dit moment nodig is en dat blijkt achteraf altijd verstandig zo leert de ervaring. Ook wordt nagedacht over het beheer. De middelen die de opdrachtgever heeft om het te beheren bepalen altijd het ontwerp. Alleen als beheer en aanleg in balans zijn kan een duurzaam ontwerp worden gemaakt.